Om Bristol‎ > ‎

Indmeldelse

Du kan indmelde dig i Bristol ved henvendelse i klubben.

Medlemskab af Bristol Odense

Kontingent:

Ungdom til 18 år: 150 kr. pr. kvartal
Ungdom fra 18 år – 25 år: 250 kr. pr. kvartal
Seniorer: 500 kr. pr. kvartal
Pensionister: 400 kr. pr. kvartal
Passiv medlemskab: 100 kr. pr. kvartal

For ungdom under 18 år tilbydes 4 mdr. med kontingent betalt af sponsor.

Indmeldelsesgebyr (betales ved indmeldelse): 50,- kr. (ungdom under 18 år: 25,- kr.) Alle aktive betaler et mindre årligt beløb (250 kr.) til Den Danske Billard Union for at deltage i DDBU turneringer. Beløbet opkræves med 60 kr. pr. kvartal. Deltagelse i individuelle turneringer koster efter antal turneringer man deltager i.

Der kan tilbydes familierabat (seniormedlemmers børn - under 18 år) betaler halv pris).

Alle aktive medlemmer kan spille gratis på bordene i Bristol Odenses lokaler.

Evt. udmeldelse af Bristol Odense skal ske skriftligt med en måneds varsel FØR et kvartals udløb.