Nyheder‎ > ‎

Coronavirus/covid-19

indsendt 14. maj 2020 02.08 af Bristol Odense   [ opdateret 13. jun. 2020 02.53 ]

Bristol åbner mandag 15. juni - med corona-retningslinjer

Den Danske Billard Union
Informerer
Genåbning af Danmarks Billardklubber

Kulturministeriet og DIF har fra og med mandag d. 8. juni 2020 givet grønt lys for genåbning af al indendørs idræt, under forudsætning af at der overholdes en række forholdsregler for at minimere risiko for smittespredning, Odense Kommune åbner dog først den 15. juni 2020.

Den Danske Billard union har i samarbejde med DIF udarbejdet følgende retningslinjer for genåbningen og driften af de enkelte klubber. Disse kan suppleres eller ændres uden varsel og/eller i takt med smittespredningen.

Bestyrelsen i de enkelte klubber bærer ansvaret for overholdelsen af reglerne og skal løbende monitorere dvs. informere, vejlede og irettesætte klubbens medlemmer til fælles bedste og alles sikkerhed.

Bestyrelsen skal:

-          Sørge for en daglig større rengøring og løbende (dvs. adskillige gange dagligt) rengøring af alle overflader, såsom dørhåndtag, bordoverflader, kaffemaskiner, fjernbetjeninger, fælles køer, pointtavler, bardiske, køleskabe, musikanlæg, TV, toiletter, håndvaske og alle andre overflader som der røres ved af klubbens medlemmer/gæster.

-           Sørge for at billardbordene bliver rengjort i henhold til de af Søren Søgård A/S udarbejdede retningslinjer. Bestyrelsen udpeger personer til at varetage dette.

-          Sørge for at der hele tiden er håndsprit (70-85%) tilgængeligt overalt i lokalerne.

-          At der er minimum 2m² gulvplads per person i lokalet, hvis det er en klub for medlemmer. I klubber med offentlig adgang skal der være minimum 4m² gulvplads per person.

-          At der maksimalt er 50 personer til stede i lokalet dog aldrig flere end at hver person har den fornødne plads jf. ovenstående regel for minimum gulvplads per person.

Klubbens medlemmer og spillere skal:

-          Vise ekstra hensynsfuld adfærd - specielt over for ældre og svagelige personer

-          Holde minimum 1 meters afstand til hinanden.

-          Nyse/hoste i ærmet – ikke i hånden eller i luften

-          Holde sig hjemme, hvis man er syg eller føler sig sløj.

-          Afspritte hænder løbende og specielt efter kontakt på flader eller ting son flere bruger.

-          Efter hvert spil, tørres kegler, baller af med håndsprit, der må kun anvendes rent sprit ikke sprit med gel. Træbander aftørres med sæbevand, da de ikke tåler sprit.

-          Sprit og sæbevand findes ved ballpudseren.

 

Generelt skal vi alle vise omsorg og ansvar og værne om hinanden. Vær behjælpelig og vis forståelse og tålmodighed indtil alle har vænnet sig til den nye måde at omgås hinanden på i billardklubberne.

God fornøjelse

Torsten Danielsson, Formand DDBU

Der er opsat sprit med gel ved indgang til samtlige spillelokaler, dette må ikke anvendes til baller og kegler.

Comments